Spreuken bijbel

Over en voor de bijbel zijn prachtige spreuken verzonnen. Zo zijn spreuken veelal op humoristische basis verzonnen en daarom ook erg leuk om te lezen en te delen. Bijbel spreuken kunnen gaan over liefde, vriendschap maar ook gaan over het afscheid nemen van iemand. Op deze pagina komt u de leukste spreuken tegen die gaan over de bijbel. Ook heb je de mogelijkheid om een bijbel spreuk toe te voegen aan deze pagina.

Bijbel spreuken

Hieronder vindt u het eerste deel terug wat gaat over spreuken die met de bijbel te maken hebben. Deze spreuken zijn erg leuk om te delen of om te gebruiken op uw eigen social media.

 1. God weet alles, maar mijn vriendin weet het beter
 2. Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen.
 3. Want hun voeten lopen ten boze; en zij haasten zich om bloed te storten.
 4. Zekerlijk, het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte; En deze loeren op hun eigen bloed, en versteken zich tegen hun zielen.
 5. Voor een ongelukkig mens is elke dag slecht, voor een blijmoedig mens is het elke dag feest.
 6. Zo zijn de paden van een iegelijk, die gierigheid pleegt; zij zal de ziel van haar meester vangen.
 7. Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte; De goede zal een welgevallen trekken van den HEERE; maar een man van schandelijke verdichtselen zal Hij verdoemen.

Meer Bijbel teksten

 1. De mens zal niet bevestigd worden door goddeloosheid; maar de wortel der rechtvaardigen zal niet bewogen worden.
 2. Een wijze vrouw bouwt aan haar huis, een dwaze vrouw breekt haar met eigen handen af.
 3. De woorden der goddelozen zijn om op bloed te loeren; maar de mond der oprechten zal ze redden.
 4. De goddelozen worden omgekeerd, dat zij niet meer zijn; maar het huis der rechtvaardigen zal bestaan.
 5. De arme wordt zelfs door zijn buurman gehaat, maar de rijkaard heeft talloze vrienden.
 6. Een ieder zal geprezen worden, naar dat zijn verstandigheid is; maar die verkeerd van hart is, zal tot verachting wezen.
 7. Offers van slechte mensen verafschuwt de Heer, maar het gebed van een eerlijk mens stelt hij op prijs.

Meer Bijbel spreuken

Hieronder vindt u de leukste en meest populaire spreuken die gaan over de bijbel of die iets met de bijbel te maken hebben. Deze spreuken zijn erg veel op het internet, op kaartjes en bijvoorbeeld op leuke bedrukte tegeltjes terug te vinden.

 1. Beter is, die zich gering acht, en een knecht heeft, dan die zichzelven eert, en des broods gebrek heeft.
 2. Onze lieve God weet alles, maar de buren nog meer
 3. Wie zijn medemensen minacht, maakt zich schuldig, wie medelijden heeft met armen, is gelukkig.
 4. God is een vrouw, vind je het gek dat er zoveel verkeersongelukken in de wereld zijn
 5. Nemen vult de handen, geven vult het hart
 6. Vertel God niet hoe groot je probleem is, maar vertel je probleem hoe groot God is.
 7. Gevouwen handen, zijn sterker dan gebalde vuisten

Spreuken die over de bijbel gaan of die met de bijbel te maken hebben kunnen gaan over:
– Vriendschap
– Liefde
– Afscheid
– In de vorm van gezegden en gedichten
– In het Engels

De spreuken die gaan over de bijbel zijn erg leuk om te lezen en worden ook ontzettend veel gebruik op sociale media pagina’s en voor andere doeleinden. Zo wordt een leuke spreuk die een Bijbelse grondslag heeft ook veel gebruikt op kaartjes.

Meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *