Spreuken over liefde bijbel

Op zoek naar leuke spreuken die gaan over de liefde die uit de bijbel komen of die een gelovige grondslag bevatten? Op deze pagina vindt u de leukste spreuken over liefde bijbel ook heeft u de mogelijkheid om zelf leuke spreuken toe te voegen aan onze website die met liefde te maken hebben en uit de bijbel komen.

Spreuken over liefde bijbel, enkele leuke spreuken:

 • Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
  1 Petrus 3:10-11 | NBV |
 • Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.
  1 Johannes 3:1 | NBV
 • Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
  1 Johannes 4:20 | NBV
 • Halleluja!
  Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
  Psalmen 112:1 | NBV
 • Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
  2 Tessalonicenzen 3:5 | NBV
 • Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.
  1 Korintiërs 2:9 | NBV
 • Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
  Johannes 15:10 | NBV
 • Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
  Marcus 12:30 | NBV (spreuken over liefde bijbel)
 • Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
  1 Johannes 4:10 | NBV
 • En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
  Matteüs 5:44 | NBV
 • Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.
  Johannes 14:21 | NBV
 • Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
  1 Johannes 2:15 | NBV
 • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
  Romeinen 8:28

Niet alleen leuke spreuken die te maken hebben met de bijbel zijn leuk om te lezen, zo zijn er ook allerlei standaard spreuken die te maken hebben met de liefde. Bekijk hieronder een selectie met enkele mooie liefdesspreuken.

Liefdesspreuken

 1. Echte vrienden heb je niet voor even, echte vrienden heb je je hele leven.
 2. Al heb je ruzie, duurt het vaak te lang voor het over is.
 3. Een blik, een woord, een stille wenk.. elkaar zo kennen is een geschenk.
 4. Vriendschap is het enige cement dat de wereld bij elkaar kan houden.
 5. Vrienden zijn als sterren, je ziet ze niet altijd maar je weet dat ze er zijn.
 6. Waar vriendschap eenmaal diep is geworteld, is zij een plant die door geen enkele storm kan worden ontworteld.
 7. Heel veel dingen zijn overbodig, maar vriendschap is echt nodig.
 8. Goede vrienden zijn lastig te vinden, moeilijk te verlaten en onmogelijk te vergeten.
 9. Een groot geschenk in je leven, is om leuke dingen met vrienden te beleven.

Wilt u zelf een leuke spreuk toevoegen aan onze website die met liefde of met de bijbel te maken heeft maar dan wel de liefde als grondslag? Vul dan hieronder het formulier in.

Meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *