Spreuken over liefde latijn

Bent u op zoek naar leuke spreuken over de liefde die geschreven zijn in het Latijn? De mooiste spreuken over liefde Latijn vindt u hieronder op een rij. Als u zelf een mooie Latijnse liefdesspreuk wilt toevoegen aan onze website dan kan dit door hieronder het formulier in te vullen. Spreuken over liefde in het Latijn zijn ontzettend leuk om te delen, maar ook voor op een kaartje.

Maak hieronder je keuze en bekijk de teksten & kaartjes:

Tekst

* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz

Spreuken over liefde Latijn, enkele voorbeelden:

 1. Amor omnia vincit – liefde overwint alles.
 2. Audaces fortuna iuvat – het geluk is met hen die durven.
 3. Audi et alteram pastem – hoor ook de tegenpartij.
 4. Nunc scio quid sit amor – Nu weet ik wat liefde is
 5. Amor caecus est – Liefde is blind
 6. Ab imo pectore – Uit het diepst van het hart
 7. Compesce mentem: Bedwing je drift.
 8. Compos mentis : In het volle bezit van zijn verstand.
 9. Coniunctis viribus: Met vereende krachten.
 10. Constantia et labore: Door volharding en inspanning.
 11. Cum grano salis: Met een korreltje zout.
 12. Deo volente: Als god het wil.
 13. Expertus dico: Ik spreek uit eigen ervaring.
 14. Haec hactenus: Genoeg hierover.
 15. Id est: Dat is. (Dat wil zeggen)
 16. Ignaris omnibus : Zonder dat iemand het weet.
 17. In aeternum: Voor eeuwig.
 18. In dubio: Twijfelen.
 19. In optima forma : In optimale conditie.
 20. In perpetuum: Voor eeuwig.

Meer voorbeelden

 • A posse ad esse (non valet illatio)
  Van het kunnen tot het zijn (geldt de logische sluitreden niet.); Je mag uit de mogelijkheid van iets niet het besluit trekken dat het ook werkelijk bestaat.
 • Acta est fabula
  De daden zijn een toneelstuk; het spel is afgelopen. Met deze woorden werd in de Romeinse theaters het einde van de voorstelling aangegeven. Dit zouden ook de laatste woorden van keizer Augustus zijn geweest.
 • Actore non probante reus est absolvendus
  Als de aanklager geen bewijs levert, dient de aangeklaagde vrij te worden gesproken.
 • Actori incumbit probatio
  De bewijslast ligt bij de aanklager.
 • Actum ut supra (a.u.s.)
  Gedaan als boven.
 • Ad absurdum
  Tot in het ongerijmde.

Meer:

Ad astra per aspera
Naar de sterren door het moeilijke.
Devies van de Amerikaanse deelstaat Kansas. Wordt meestal gebruikt in de vorm Per aspera ad astra, zie aldaar.

 • Ad augusta per angusta
  Naar het verhevene door de engten; men bereikt iets groots slechts door moeiten.

Heeft u een ontzettend mooie spreuk die gaat over liefde en die in het Latijns geschreven is? Dan kunt u hieronder het formulier invullen. Na goedkeuring zal uw Latijnse spreuk toegevoegd worden aan onze website.

Meer:

1 thought on “Spreuken over liefde latijn”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *