Spreuken vriendschap bijbel

Bent u op zoek naar prachtige spreuken die te maken hebben met de liefde en die uit de bijbel komen of die met de bijbel te maken hebben? Op deze webpagina vindt u tal van prachtige vriendschap spreuken en komt u enkele leuke tips tegen om iets met een leuke vriendschap spreuk te doen. Bijvoorbeeld het laten maken op een kaartje bij de specialist.

Spreuken vriendschap bijbel, deel 1:

 1. Een driftkop wekt woede op, wie geduldig is, brengt ruzie tot bedaren.
 2. Een schotel groente en liefde is beter dan een vetgemeste os en haat.
 3. Voor een ongelukkig mens is elke dag slecht, voor een blijmoedig mens is het elke dag feest.
 4. Een vrolijk hart doet het gezicht stralen, verdriet maakt iemand neerslachtig.
 5. Een verwaand iemand wil niet terechtgewezen worden, hij zal zich niet tot wijze mensen wenden
 6. Wie mild is blijft gezond, maar afgunst vreet aan je.
 7. Een geduldig man geeft blijk van veel inzicht, een heetgebakerd iemand laat zien hoe dwaas hij is.
 8. Wie zijn medemensen minacht, maakt zich schuldig, wie medelijden heeft met armen, is gelukkig.

Vriendschap teksten

 1. De ogen des Heeren bewaren de wetenschap; maar de zaken des trouwelozen zal Hij omkeren.
 2. De luiaard zegt: Er is een leeuw buiten; ik mocht op het midden der straten gedood worden!
 3. De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen.
 4. Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel den ellendige niet in de poort.
 5. Want de Heere zal hun twistzaak twisten, en Hij zal dengenen, die hen beroven, de ziel roven.
 6. Vergezelschap u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmig man;
 7. Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt.
 8. Wees niet onder degenen, die in de hand klappen, onder degenen, die voor schulden borg zijn.
 9. Zo gij niet hadt om te betalen, waarom zou men uw bed van onder u wegnemen?
 10. Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben.
 11. Hebt gij een man gezien, die vaardig in zijn werk is? Hij zal voor het aan

Spreuken vriendschap bijbel, deel 3:

 1. Een rijk man is wijs in zijn ogen; maar de arme, die verstandig is, doorzoekt hem.
 2. Een vorst, die van alle verstand gebrek heeft, is ook veelvoudig in verdrukkingen; maar die de gierigheid haat, zal de dagen verlengen.
 3. Een mens, gedrukt om het bloed ener ziel, zal naar den kuil toevlieden; men ondersteune hem niet!
 4. Die oprecht wandelt, zal behouden worden; maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in den enen vallen.
 5. Die zijn land bouwt, zal met brood verzadigd worden; maar die ijdele mensen volgt, zal met armoede verzadigd worden.
 6. Een gans getrouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen; maar die haastig is, om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen.
 7. De aangezichten te kennen, is niet goed; want een man zal om een stuk broods overtreden.
 8. Die den armen geeft, zal geen gebrek hebben; maar die zijn ogen verbergt, zal veel vervloekt worden.
 9. Als de goddelozen opkomen, verbergt zich de mens; maar als zij omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen.

Wilt u zelf een leuke spreuk toevoegen aan onze website, dan kunt u hieronder het contactformulier invullen. Wij zorgen ervoor dat uw mooie vriendschap spreuk wordt toegevoegd aan onze website.

Meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *